Prawo jest po Twojej stronie. Porady prawne On-line Leszek PorębaOd 26 paĽdziernika 2007 r. obowiązuje ustawa 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz. U. Nr 176 poz. 1239), zakazująca pracy w placówkach handlowych we wszystkie dni świąteczne wolne od pracy. Nowela dodaje do kodeksu pracy nowy art. 1519a, zgodnie z którym wykonywanie pracy w placówkach handlowych będzie dopuszczalne w niedziele, a zakazane we wszystkie dni świąteczne wolne od pracy, wymienione w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. Do końca tego roku zakaz obejmie pracę w dniach: - 1 listopada Dzień Wszystkich Świętych, - 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości, - 25 i 26 grudnia pierwszy i drugi dzień Bożego Narodzenia. Główny Inspektor Pracy zaapelował o przestrzeganie nowych regulacji i poinformował, że w okręgowych inspektoratach pracy na terenie całego kraju czynne będą dyżurne telefony, gdzie będzie można przekazywać sygnały o naruszeniu wprowadzonego zakazu pracy w handlu w dni świąteczne. Sygnały te zostaną sprawdzone przez inspektorów pracy. Nieprzestrzeganie przepisów zakazujących pracy w święta stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika, za które inspektor pracy może ukarać pracodawcę karą grzywny nakładaną w drodze mandatu karnego w wysokości od 1 do 2 tys. zł, a w przypadku powtórnego popełnienia wykroczenia w ciągu dwóch lat - do 5 tysięcy złotych. Może również skierować wniosek o ukaranie do sądu grodzkiego, który ma prawo ukarać winnego popełnienia wykroczenia grzywną do 30 tysięcy złotych. W związku z wejściem w życie omawianej nowelizacji Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało na swojej stronie internetowej stanowisko, w którym omawiany zakaz pracy dotyczy świąt (12 dni w roku) wymienionych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. Praca w placówkach handlowych w niedziele jest dozwolona przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności - w tym zakresie, stan prawny nie ulega zmianie. Zdaniem Departamentu Prawa Pracy, normy prawne zawarte w artykule 1519a kodeksu pracy, oznaczają zakaz wykonywania pracy w święta we wszystkich placówkach handlowych, przez osoby mające status pracownika, a więc zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Zakaz odnosi się do każdego zatrudnionego pracownika, niezależnie od zajmowanego stanowiska. Normy te nie oznaczają natomiast zakazu otwarcia placówki handlowej w święta i nie stoją na przeszkodzie wykonywaniu pracy w święta przez jej właścicieli lub inne osoby pracujące na podstawie umów cywilnych. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa można przyjąć, że pojęcie „placówka handlowa” obejmuje wszelkie instytucje i zakłady, których główną działalnością jest działalność handlowa, zarówno hurtowa jak i detaliczna, a więc które kupują wyroby w celu ich sprzedaży, z uwzględnieniem nowoczesnych form sprzedawania i kupowania towarów), przy założeniu, że czynności charakterystyczne dla sprzedaży towarów w taki sposób, są dokonywane przez osobę mającą status pracownika. Państwowa Inspekcja Pracy zabrała głos w sprawie nowelizacji i „kierując się interesem społecznym, jak również brakiem możliwości jednoznacznej interpretacji przepisów zawartych w kodeksie pracy uznała, że stacje paliw należy zaliczyć do placówek usługowych, wykonujących prace konieczne ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności. Użyteczność społeczną należy przy tym rozumieć jako tę część działalności, której niewykonanie może przynieść szkodę dla społeczeństwa lub jego części”. Ze względu na niejednoznaczność przyjętych w nowelizacji kodeksu pracy rozwiązań, budzące wątpliwości przepisy zostaną poddane ocenie Trybunału Konstytucyjnego. Źródło: www.mps.gov.pl, www.pip.gov.pl.

Ogłoszenia samochodowe Oferty mieszkań Narzędzia i maszyny Praca dla studentów Tanie kwatery Ogłoszenia matrymonialne Darmowe galerie Szablony stron Wizytówki www Web templates Darmowe strony Www za darmo Darmowe domeny Page Rank Wymiana linkami Links exchange Pisma procesowe Baza firm Darmowe artykuły

Dane kontaktowe